INFORMACJA

Prosimy o zgłaszanie u wychowawców
do 15.12.2020 roku
jak dziecko będzie
uczęszczało do przedszkola
do końca grudnia bieżącego roku.