WAŻNA INFORMACJA

.

.

Przypominamy, aby do przedszkola
przyprowadzać zdrowe dzieci, bez oznak infekcji (m.in. kaszlu i kataru).

Rodzice dzieci z objawami infekcji
będą informowani telefonicznie
o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.