INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z decyzją podjętą na szczeblu rządowym i ogłoszoną na konferencji RM wszystkie zajęcia stacjonarne w przedszkolu zostają zawieszone na okres od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. i będą odbywały się zdalnie. 

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, dla których będzie funkcjonował jeden oddział stacjonarny. Uprzejmie proszę o zgłoszenie obecności uprawnionych dzieci u nauczycielek poszczególnych grup. W okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkola nie będzie dowozów. 

Z uwagi na zamknięcie kuchni przedszkolnej, z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov-2 u pracownika, w porozumieniu z organem prowadzącym ustalono, że przedszkole w dniach od 29 marca do 2 kwietnia będzie otwarte 5 godzin od 8.00 do 13.00 i nie będą wydawane żadne posiłki. Dzieci korzystające w tym okresie z opieki mogą przynieść własne śniadanie i napoje. 

        Monika Kruk

        dyrektor przedszkola