INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM

Dyrektor przedszkola uprzejmie informuje, że przerwa wakacyjna w bieżącym roku szkolnym będzie trwała od 17 lipca do 18 sierpnia 2020 r. Przedszkole jest czynne do 15 lipca i w związku z tym proszę o przekazanie informacji wychowawczyniom, czy dzieci będą uczęszczały w czasie dyżuru wakacyjnego do 24 czerwca. Przypominam, że przedszkole nadal funkcjonuje w reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne MZ, MEN i GIS oraz wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii COVID – 19. W związku z ograniczeniem liczby dzieci w grupach przedszkole sprawuje opiekę na dziećmi obojga rodziców pracujących zawodowo.

Działalność przedszkola od 19 sierpnia jest zależna od decyzji władz centralnych i rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju.