KRAINA BAŚNI I BAJEK U SÓWEK

Przez cztery dni dzieci z grupy Sówek realizowały temat „Baśnie z różnych stron świata”. Jego celem było zapoznanie dzieci z utworami literackimi z różnych regionów świata, bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu a także rozwijanie kreatywnego myślenia. Dzieci, zdobywając wiadomości i umiejętności, które przygotowują je do szkoły, w tygodniu baśni i bajek rozpoznawały atrybuty baśniowe ukryte w starym kufrze, wskazywały tytuły baśni po usłyszanych fragmentach, odkodowywały ilustracje do nich, poszerzały wiadomości na temat sposobu powstawania baśni i ustnej tradycji baśniowej, kształtowały umiejętności ustalania kolejności zdarzeń w baśni, ćwiczyły buzię i języki z „humorzastą księżniczką”, rozwijały umiejętność swobodnego wypowiadania się a także poznawały znaczenie morału w baśni i podejmowały próby oceny bohaterów. Ćwiczyły uwagę i koncentrację podczas codziennego oglądania i słuchania baśniowych teatrzyków Kamishibai, teatrzyku pacynkowego czy tradycyjnego słuchania czytanej czy opowiadanej baśni. Punktem kulminacyjnym tygodnia był piątkowy Dzień postaci z bajek, podczas którego fragment sali zamienił się w zamkową komnatę, a nauczycielki w baśniowe postacie, które odegrały scenę z baśni o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Do sceny bardzo chętnie przyłączyły się dzieci – pomogły Śnieżce przygotować wieczerzę dla zapracowanych krasnali. Dzięki tej zabawie dydaktycznej dzieci zapoznały się z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym liczby 7, a także poznały i przećwiczyły zasady nakrywania do stołu. Przedszkolaki posiliły się zdrowymi jabłuszkami, które na szczęście nie były zatrute, a pełne witamin. Atrakcją była także podwójna sesja zdjęciowa, do której, stojąc w kolejce, dzieci uczyły się cierpliwości i oczekiwania na swoją kolej.

         Cieszy fakt, że starszaki uwielbiają słuchać baśni – opowiadanej, czytanej czy prezentowanej w formie różnego rodzaju teatru. Baśnie bywają nośnikiem uniwersalnych wartości i w wielu przypadkach pełnią funkcję edukacyjną. Baśnie mogą więc być dla dziecka sposobem na przyswojenie ważnych lekcji o życiu i wpłynąć na zachowanie młodego człowieka. Dlatego nieustannie zachęcamy do czytania ich dzieciom – to najlepsza inwestycja!

A. Piechnik, J. Zych

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć