MODYFIKACJA PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STREFY CZERWONEJ

Modyfikacja procedury bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem strefy czerwonej – na podstawie zarządzenia nr 10/2020 dyr. PS w Lipnicy Murowanej z dn. 19.10.2020 r.

W strefie szatni może przebywać jednocześnie 6 rodziców lub opiekunów przyprowadzających lub odbierających dzieci. Zobowiązani są oni do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu. Jeżeli w szatni przebywa już sześć osób, pozostałe są zobowiązane do oczekiwania na zewnątrz.

Rodzice są proszeni o skrócenie do minimum czasu przebywania na terenie przedszkola. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z nauczycielami i dyrektorem.

Obowiązuje zakaz przebywania na terenie przedszkola osób trzecich. W sytuacjach koniecznych (listonosz, kurier, kontrole zewnętrzne) osoby postronne są proszone o kierowanie się bezpośrednio do gabinetu dyrektora.

Pracownicy przedszkola mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych przedszkola oraz zachowania dystansu pomiędzy sobą.

Pracownicy przedszkola mają obowiązek mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym przy wejściu do przedszkola i po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Pracownicy obsługi, którzy wchodzą wejściem technicznym mierzą temperaturę w pokoju socjalnym. Nauczyciele i pracownicy opiekujący się dziećmi, którzy wchodzą wejściem głównym mierzą temperaturę termometrem umieszczonym za drugimi wejściowymi drzwiami.

W przypadku, gdy temperatura ciała jest równa lub przekracza 38 st. C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub pracownika dokonuje się obowiązkowo pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Jeśli temperatura wynosi 38 st. lub wyżej rodzice są natychmiast powiadamiani o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i skorzystania z teleporady.

Jeśli sytuacja dotyczy pracownika w trakcie pracy jest on bezzwłocznie odsuwany od obowiązków i winien skorzystać z teleporady medycznej.

Wszyscy pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do sprawdzania poczty mailowej minimum raz dziennie.

W PRZYPADKU DZIECI O OBNIŻONEJ ODPORNOŚCI NA CHOROBY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTANIA W DOMU I KONTAKTU ZDALNEGO  Z PRZEDSZKOLEM.