NAJSTARSZE PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZAJĄ CMENTARZ WOJENNY

W ostatnich dniach października dzieci z najstarszej grupy udały się na cmentarz wojenny z I wojny światowej znajdujący się pobliżu kościółka św. Leonarda. Uporządkowaliśmy mogiły żołnierzy, zapaliliśmy znicze pamięci, które przyniosły dzieci  i uczciliśmy chwilą ciszy pamięć bohaterów. Dzieci przed wejściem na nekropolie dowiedziały się, jak należy się zachować w miejscach pamięci, jak ważna jest właśnie pamięć o żołnierzach, którzy walczyli o naszą wolność a także nauczyły się też rozróżniać mogiły żołnierzy polskich, niemieckich i austriackich, którzy wspólnie spoczywają na nekropolii.

A. Piechnik, J. Zych

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć