REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej serdecznie zaprasza dzieci pięcioletnie i sześcioletnie z powiatu bocheńskiego do udziału w XII Powiatowym Konkursie Recytatorsko-Krasomówczym. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Bezpieczny Przedszkolak”. Corocznie jest on objęty honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana, a w tym roku również Patronatem Komendanta Powiatowej Policji w Bochni

Konkurs odbędzie się 22 marca 2024 r. w naszym przedszkolu. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 marca 2024 r.

 

Serdecznie zapraszamy

koordynatorzy konkursu

mgr Ilona Nowak

mgr Anna Marzec-Kokoszka

REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ.