WAŻNE INFORMACJE

Decyzją dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej, na podstawie zgody organu prowadzącego oraz opinii PSSE w Bochni, zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy V sześciolatków na czas od 5 do 12 listopada. Dzieci będą się uczyły w trybie zdalnym. Pozostałe grupy uczęszczają do przedszkola w trybie stacjonarnym.

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku dowozy dla dzieci przedszkolnych będą realizowane wg harmonogramu. WAŻNA ZMIANA DOTYCZY KURSÓW PORANNYCH!!! – WSZYSTKIE RANNE KURSY, KTÓRYMI DOJEŻDŻAJĄ PRZEDSZKOLAKI BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY 30 MINUT PÓŹNIEJ.