WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z czasowym zamknięciem przedszkola a następnie ograniczoną liczbą dzieci, przedszkole będzie realizowało ZWROT NADPŁACONYCH OPŁAT za żywienie.

 

ZWROTY DOTYCZĄ TYLKO DZIECI 6 – LETNICH,

które kończą przedszkole. Opłaty pozostałych dzieci, kontynuujących wychowanie przedszkolne, będą rozliczane we wrześniu. ZWROTY BĘDĄ PRZESYŁANE NA KONTO.

 

Uprzejmie proszę Rodziców dzieci 6 – letnich o wypełnienie druku dotyczącego numeru konta do (dostępny na stronie internetowej – poniżej oraz przy wejściu do przedszkola).

Termin dostarczenia – 16 czerwca.

 Monika Kruk

dyrektor przedszkola

OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA