ZAPRASZAMY DZIECI 5-LETNIE I 6-LETNIE DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Serdecznie zapraszamy dzieci 5-letnie i 6- letnie do udziału w gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala. Organizatorami są: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkole Samorządowe im. św. U. Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w jego Regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. podczas 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.