Grupa Promyczków
roztańczona i rozśpiewana
na zabawie karnawałowej

ZDJĘCIA