CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI PO RAZ TRZECI!

Po raz trzeci z rzędu, za aktywny udział w projekcie czytelniczym otrzymaliśmy CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. Dziękujemy rodzicom za aktywny udział w jednym z najważniejszych jego modułów pod nazwą „Czytamy razem z małym misiem”. Pozostałe moduły dzieci realizowały podczas pobytu w przedszkolu.

O udziale w czterech modułach projektu informowaliśmy tutaj. Pod koniec maja zrealizowaliśmy moduł ostatni – Misiowe zajęcia pod chmurką, który miał na celu wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny – ukazywanie roli ruchu w rozwoju dzieci a także wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu. Ten moduł projektu miał zachęcać do aktywności sportowej, a także rozwijać wyobraźnię. Zajęcia ruchowe odbyły się na świeżym powietrzu – polanie otoczonej lasem za dworem Ledóchowskich podczas pikniku, a także na placu zabaw przy przedszkolu.

A. Piechnik, J. Zych