INFORMACJE O UBEZPIECZENIU GRUPOWYM

Dyrekcja wraz z Radą Rodziców informuje, że dzieci w przedszkolu mogą korzystać z ubezpieczenia grupowego NNW. Pozostajemy przy firmie, z którą przedszkole współpracuje od lat – HESTIA. Składka na ubezpieczenie wynosi 40 zł. Drugie dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola płaci 50 %, trzecie dziecko jest zwolnione ze składki.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.10.2021 do 30.09.2022, obowiązuje 24 godziny na dobę.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. 

Składka będzie zbierana przez wychowawców od poniedziałku do środy (od 27 do 29 września).