OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW DZIECKA W GRUPIE SÓWEK

”Moje prawa – ważna sprawa! Ja się bawić prawo mam.
Mam też prawo do rodziny, żebym nigdy nie był sam!
Mogę uczyć się i pytać, bo nie wszystko jeszcze  wiem.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić też nie może mnie.
Dzieci wszystkich krajów świata – pamiętajcie prawa swe!”
·
Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W listopadzie przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, obchodzony w rocznicę uchwalenia w 1989 roku przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, z której inicjatywą wystąpiła Polska. Z tego też powodu, w piątek 20 listopada, sześciolatki podczas zajęć poznały swoje prawa, ale też obowiązki. Poznały także zabawę logorytmiczną „Moje prawa – ważna sprawa”, wysłuchały pouczającego opowiadania autorstwa Lidii Pieniążek Pieseczek i tęcza – czyli o prawie do niewiedzy i zadawania pytań, tańczyły przy piosence Prawa dzieci. Wykonały też wspólnie pracę plastyczną, która ozdobiła tablicę przed wejściem do sali.
A. Piechnik