PODSUMOWANIE PRACY ZDALNEJ W GRUPIE III

Mijający tydzień upłynął z tematem Moja Ojczyzna. Dzieci poznały Legendę „O Lechu i białym orle”, piosenkę „Moja Ojczyzna”. Wykonały pięknie pracę matematyczno-plastyczną „Z biegiem Wisły”. Następnie zatrzymaliśmy się w Warszawie i poznaliśmy legendę  „Wars i Sawa”, powstały piękne Syrenki.  Wiemy również skąd w Krakowie znajduje się Smok wawelski, powstały metodą origami piękne smoczki.  Nauczyliśmy się wiersza pt:” Polska to kraj”. Wszystkim życzę dalszej owocnej zabawy. Poniżej galeria zdjęć nadesłana przez rodziców.

L. Woźniak

ZDJĘCIA NADESŁANE PRZEZ RODZICÓW DZIECI Z GR. III