PROSIMY RODZICÓW O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci
bardzo prosimy rodziców
o każdorazowe
zamykanie drzwi wejściowych do przedszkola.