PILNE! PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

0903secretarcaUprzejmie informujemy,
że pani Intendentka przyjmuje odpłatności
za miesiąc STYCZEŃ

do 10 STYCZNIA 2020r. (piątek)
obok gabinetu dyrektora (na parterze)
w godzinach:
7.30 – 9.30 oraz 13.00 – 15.00

Za styczeń należy zapłacić nawet,
jeśli dziecko jest nieobecne.
Odpisy za nieobecności styczniowe będą w lutym.

ODPŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ WYNOSI 100%

Biorąc powyższe pod uwagę, każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do terminowej zapłaty za miesiąc styczeń, nawet jeśli dziecko choruje i nie uczęszcza do przedszkola. Odpis czyli zwrot za nieobecności otrzyma w lutym 2020 r.

BARDZO PROSIMY O TERMINOWOŚĆ!