REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – POTWIERDZENIE WOLI

W dniach od 14 do 21 marca Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola składają pisemne potwierdzenie woli. Jest to dokument KONIECZNY, aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola. Potwierdzenie woli dostępne poniżej lub w formie papierowej przy wejściu do przedszkola.

POTWIERDZENIE WOLI