SÓWKI POZNAJĄ ZASADY BON TONU

W tym roku szkolnym dla dzieci z grupy Sówek zaplanowałyśmy cykl zajęć z zakresu edukacji kulturalno – społecznej, poświęconych zasadom bon tonu, które zawarte są we własnym programie profilaktyczno – wychowawczym pod nazwą „Z dobrymi manierami za pan brat – savoir vivre przedszkolaka”.

Jego głównym celem jest kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz ukierunkowanie i wspomaganie w zakresie poznawania, doskonalenia i stosowania zasad savoir-vivre tak, aby każde dziecko miało możliwość odnalezienia się w każdej życiowej sytuacji. 

Za Sówkami zajęcia dotyczące dobrego wychowania bez nudy: kulturalnego zachowania się podczas wspólnej nauki czy zabaw z równieśnikami, zajęcia dotyczące dobrych zwyczajów przy powitaniu i pożegnaniu a także spotkanie dzieci z teatrem Kamishibai i opowieść o małym kłamczuszku – uwielbianym przez przedszkolaków Tupciu Chrupciu po to, aby m.in. poprzez przeżywanie utworów literatury dziecięcej nauczyć dzieci odróżniania dobrego zachowania od złego.

Jesteśmy zdania, że pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia i dlatego wykorzystujemy dobry moment, aby poprzez różne działania edukacyjne i codzienną praktykę dzieci opanowały trudną sztukę dobrych manier.
A. Piechnik, J. Zych